KVKK BAŞVURU FORMU

 

Genel Açıklamalar

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım talepleri veri sorumlularına yöneltme hakkı tanınmıştır. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan DERMOJET SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DERMOJET”) ‘ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

 

  1. “Yazılı” olarak DERMOJET’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla Madenler Mah. Baraj Yolu Cad. Pamukova Sok. No: 6/A Ümraniye / İstanbul adresine postalayarak,
  2. “Elektronik” ortamda yapılacak başvurular ise;
  3. Başvuru Sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanarak [email protected] adresine veya
  4. Sistemimizde daha önceden kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi içerecek şekilde [email protected] veya  adresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

 

DERMOJET’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin DERMOJET’e ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde” yanıtlanacaktır. DERMOJET’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 

Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

DERMOJET’in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kurumu tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular DERMOJET’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

İşbu form, DERMOJET ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, DERMOJET tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için DERMOJET tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde DERMOJET, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

  1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim – Soy İsim

 

T.C. Kimlik No

(Diğer ülke vatandaşları için uyruk ve pasaport numarası veya kimlik numarası)

Telefon No:

 

E-posta:

 

Faks Numarası:

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:

 

 

 

  1. Başvuru Sahibinin DERMOJET ile Olan İlişkisi

☐   Müşteri

☐   Çalışan Adayı

☐   Eski Çalışan

☐     İş Ortağı

☐     Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

☐     DİĞER:

DERMOJET içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): …………………….........................................................................................................

***Eski çalışansanız lütfen doldurunuz:

 

Çalıştığınız yıllar:…………..

……………………………...

 

 

Çalıştığınız birim:…………..

……………………………...

***Çalışan adayıysanız lütfen doldurunuz:

 

İş başvuru tarihiniz:………............ ……………………………………….

 

 

İş başvurusunun yapılış şekli: ……………………………………….

 

***Üçüncü taraf firma çalışanı iseniz lütfen doldurunuz

 

Çalıştığınız firma unvanı: ……. .……………………………………

 

 

Çalıştığınız pozisyon:………… …………………………………….

 

       

 

 

  1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………..…………….…………………………..……………………………………..……………………………………..…………….…………………………..………………………Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun'un 13.maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

 

  1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

Elden teslim almak istiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

DİĞER:

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı                :

Başvuru tarihi                       :

İmza                           :

Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımını tercih etmiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.